Selectează o Pagină
Piata_Unirii_©_Florin_Gherasim

Producţia tehnică a evenimentului din deschiderea programului „Timișoara 2023 – Capitală Europeană a Culturii”

Silviu Scrob

martie 7, 2023

Conform tradiției, deținătorii titlului de Capitală Europeană a Culturii organizează câte un eveniment de deschidere și de închidere a anului cultural. Potrivit indicațiilor primite de la Comisia Europeană, deschiderea nu poate avea loc mai târziu de ultimul weekend al lunii februarie. Din perspectivă organizatorică asta ne punea într-o oarecare dificultate gândindu-ne la temperaturile scăzute din România și ne obliga să ținem cont de acest aspect în abordarea construcției programului și a producției evenimentelor din program. 

Inițial, weekendul ales pentru a găzdui deschiderea a fost 24-26 februarie, dar invazia Rusiei în Ucraina pe 24 februarie 2022 ne-a determinat să modificăm data deschiderii. Astfel, weekendul ales pentru deschiderea programului Timișoara 2023 – Capitală Europeană a Culturii a fost 17-19 februarie 2023.

Ca „arhitectură”, programul de deschidere a fost alcătuit dintr-o serie de evenimente organizate atât de către Centrul de Proiecte al Municipiului Timișoara (structura desemnată de Primăria Municipiului Timișoara să se ocupe de managementul titulaturii Timișoara 2023 Capitală Europeană a Culturii) cât și de operatori culturali cuprinși în programul din Bid Bookul revizut, iar o altă serie de evenimente au fost adăugate prin organizarea unui open call numit Opening+ dedicat extinderii programului deschiderii.

Această modalitate de alcătuire a programului a permis atât operatorilor culturali implicați deja în programul TM2023, cât și reprezentanților comunităților locale să-și manifeste intențiile și contribuția la programul deschiderii. Astfel, Programul Deschiderii a avut peste 130 de evenimente care au oferit diversitate, o largă acoperire a domeniilor artistice, distribuție în toate cartierele Timișoarei și adresabilitate către publicuri foarte diverse.

În continuare vă voi supune atenției procesul de realizare a producția evenimentului din 17 februarie din Piața Unirii, gândit ca fiind momentul de sărbătoare din programul deschiderii, adresat întregului oraș.

Principiile fundamentale care ghidează managementul producției tehnice

Când vorbim de producția tehnică a unui spectacol sau eveniment trebuie clarificat de la început că rolul producției tehnice este acela de a susține creația și de a facilita desfășurarea spectacolelor, fără a substitui actul artistic în sine, ci ca parte integrantă a acestuia. Dacă ne referim la managementul producției tehnice, trebuie spus că acesta este suma tuturor activităților și acțiunilor specifice menite să prevadă și organizeze cât mai bine toate resursele și mijloacele tehnice implicate în realizarea și desfășurarea spectacolelor. 

Studiind diverse metode de realizare a managementului producțiilor tehnice și folosind propria experiență, am identificat cinci principii fundamentale sau obiective pe care pe care le urmăresc când sunt implicat în realizarea unei producții tehnice. Acestea sunt:

 1. Funcționalitatea
 2. Eficiența
 3. Siguranța
 4. Estetica 
 5. Responsabilitatea

Funcționalitatea se referă la faptul că toate elementele implicate în producția tehnică a unui spectacol trebuie să servească funcțional scopului prezenței lor individuale în context și ca parte dintr-un ansamblu funcțional într-un tot unitar. Acest principiu trebuie să ghideze toate procesele și activitățile implicate în realizarea și implementarea producției tehnice a unui spectacol sau eveniment. Aici vorbim atât despre resursele materiale, umane, financiare sau legate de spațiu, cât și cele legate de planificarea temporală a acestora, în contextul montărilor și desfășurării spectacolului, urmărind eliminarea sau minimizarea riscurilor ca eventualele disfuncționalități sau defecțiuni să atragă după sine imposibilitatea desfășurării spectacolului. 

Ghidându-mă după acest principiu, am avut grijă să minimizez sau să contracarez impactul pe care vremea nefavorabilă l-ar putea avea asupra desfășurării spectacolului. Astfel, am optat pentru utilizarea unei scene cu membrane impermeabile atât ca acoperiș, cât și pe cele trei laturi împrejmuitoare. Pentru redundanță am prevăzut câte două mixere identice la sunet, pupitre comandă lumini și media serverul video pentru a avea back-up în cazul în care unul dintre ele cedează sub impactul condițiilor meteo nefavorabile. Toate luminile aflate în afara protecției acoperișului scenei au fost prevăzute cu protecții de ploaie sau au fost din construcție rezistente la apă (IP65). Pentru persoanele implicate în desfășurarea evenimentului în condiții de frig am prevăzut încălzitoare atât în scenă, cât și în zonele de regie și extensiile de deservire a scenei. Programul a fost realizat astfel încât să fie alocat timp pentru probele tehnice cu o zi înainte de repetițiile artistice. Am solicitat ca personalul tehnic din pozițiile cheie să aibă experiență relevantă în evenimente similare transmise live pe TV.

Eficiența urmărește implicarea și gestionarea resurselor tehnice într-o manieră calculată și responsabilă, sub ghidajul rentabilității și eficacității în scopul susținerii actului artistic. Cunoașterea resurselor implicate într-un spectacol, a scopului pentru care sunt acestea angrenate în producția tehnică, cunoașterea principiilor fundamentale care guvernează crearea și prezentarea unui spectacol până la dimensionarea și gestionarea tuturor resurselor constituie elemente esențiale în îndeplinirea acestui scop.

Având o scenă de dimensiuni medii ca deschidere și înălțime, desfășurând spectacolul în întregime pe întuneric și neavând o fișă tehnică care să ne impună luminare cu un consum electric foarte mare, am putut opta pentru luminare cu un regim de consum electric scăzut. De asemenea, pentru iluminarea arhitecturală a fațadelor clădirilor din Piața Unirii am putut opta pentru luminare pe LED cu un consum electric scăzut. Acestea, împreună cu ecranele LED, au asigurat în regim optim nevoile spectacolului într-o manieră eficientă.

Siguranța trebuie să vizeze toate persoanele implicate în realizarea, implementarea și receptarea spectacolelor. Acest principiu a fost urmărit încă din faza de creație când spațiul de desfășurare a fost mutat din Piața Victoriei în Piața Unirii tocmai din motive de siguranță a spectatorilor. Am fost preocupat și m-am îngrijit ca producția să întrunească toate condițiile de siguranță pe tot parcursul planificării și implementării, urmărind respectarea principiilor și normelor de siguranță, astfel încât să evităm posibilele incidente sau accidente atât în cadrul echipei spectacolului, cât și în rândul spectatorilor. Pe durata desfășurării montărilor, repetițiilor și a evenimentului nu s-au semnalat evenimente de natură să afecteze siguranța persoanelor implicate în organizarea sau receptarea spectacolului. Fiind un eveniment cu acces liber (gratuit) un rol important în asigurarea măsurilor de siguranță le-a revenit autorităților locale (Jandarmerie, Poliție locală, Poliția Județeană, ISU, SRI, SPP, STS etc.) care, alături de organizatori, s-au reunit într-un comandament care a avut ca scop asigurarea siguranței cetățenilor. Faptul că evenimentul s-a desfășurat fără niciun incident notabil este o dovadă a faptului că totul a fost bine planificat, organizat și implementat.

Estetica joacă un rol extrem de important și este probabil cel mai sensibil fundament al principiilor care stau la baza producției tehnice a spectacolelor datorită faptului că termenul este legat de natura subiectivă a gusturilor omului. Chiar dacă aprecierea frumosului ține de gusturile personale și educația fiecărui individ, producția tehnică are în vedere frumosul în realizarea unor bune reprezentări corelate spațiului, cromaticii, luminii, sunetului, timpului și dinamicii implicate în desfășurarea spectacolelor. Pentru a asigura o producție frumoasă, cred că este esențială existența unor schițe detaliate a întregii producții. Vizualizarea și analiza acestor schițe oferă un ghidaj suplimentar, peste puterea noastră de a ne imagina o producție. Ele ne oferă posibilitatea de a efectua corecțiile necesare atât sub aspectul dimensionărilor și raporturilor optime de receptare a unei producții tehnice cât și la nivelul zonelor care trebuie mascate sau a detaliilor care trebuie corectate. Vizualizând toate schițele de producție am putut prevedea dimensionarea corectă a întregii producții, printurile și cosmetizările necesare ca producția tehnică să aibă parte de o receptare bună atât pentru publicul prezent în Piața Unirii, cât și pentru telespectatori.

Responsabilitatea. Provocarea majoră a secolului nostru este protejarea mediului înconjurător și găsirea sustenabilității care să ne permită, atât nouă cât și generațiilor viitoare, o viață bună într-un mediu sănătos. În contextul producțiilor tehnice responsabilitatea pornește de la conștientizarea impactului pe care-l avem asupra mediului și diminuarea impactului materialelor, echipamentelor, utilajelor, metodelor de lucru, emisiilor, folosirea colectării selective și reciclarea materialelor implicate în procesul de realizare și prezentare a spectacolelor. Pe lângă responsabilitatea față de mediu mai avem și alte tipuri de responsabilități pe care trebuie să le avem în vedere când realizăm o producție tehnică: responsabilitatea față de spectatori (să oferim condiții optime tuturor categoriilor de publicuri, inclusiv celor cu nevoi speciale), responsabilitatea față de vecinătăți (vecini, animale, plante), responsabilitatea față de tehnicieni (condiții decente de muncă, program decent, tratament decent, incluziv și echitabil)  și lista responsabilităților este mereu deschisă îmbunătățirilor. 

Pentru acest eveniment am întreprins o serie de acțiuni sub ghidajul principiului responsabilității printre care:

 • Pe toată durata montărilor și demontărilor am folosit curentul existent în punctele de alimentare ale pieței. Astfel am redus numărul de ore de funcționare a generatoarelor și implicit al consumului de motorină și al poluării aferente.
 • Am realizat o platformă dedicată persoanelor cu dizabilități și/sau nevoi speciale.
 • Am asigurat interpretarea narațiunilor prezentatoarelor și a speechurilor, precum și interpretarea artistică a concertelor în limba semnelor române.
 • După eveniment, toate mesh-urile folosite pentru a masca structurile tehnice și gardurile sunt fie refolosite, fie reciclate.
 • Toate materialele confetti folosite au fost biodegradabile.
 • Gazonul din Piața Unirii a fost protejat cu protecții speciale folosite pentru a proteja gazonul terenurilor de fotbal pe durata concertelor. 
 • Toate indicațiile Direcţiei pentru Cultură, Culte și Patrimoniul Cultural Naţional a Judeţului Timiş au fost respectate, nu ne-am atins de niciun obiectiv sau obiect de patrimoniu. 
 • Ca să reducem cât mai mult impactul sonor asupra locatarilor din Piața Unirii, clădirilor de patrimoniu și vecinătăților, configurarea sistemului de sunet s-a făcut folosind un software special numit NoizCalc dezvoltat de d&b Audiotechnik.
Proiectul NoizCalc pentru Piața Unirii și vecinătăți, Alex Șerb – inginer de sistem audio

Proiectul NoizCalc pentru Piața Unirii și vecinătăți, Alex Șerb – inginer de sistem audio

Folosind aceste principii fundamentale, am avut posibilitatea să îmi ghidez acțiunile și activitățile spre obținerea de rezultate solide, indiferent de dinamica modificărilor, tipul conținutului artistic sau numărul de variabile implicate în realizarea și prezentarea acestui eveniment.

În paginile următoare voi face o scurtă prezentare a acțiunilor și activităților întreprinse în fiecare etapă de lucru a acestui proiect.

Etapele managementului producției tehnice

1. Creația sau realizarea conceptului artistic 

Conceptul artistic încorporează toate elementele și mijloacele implicate în realizarea și prezentarea spectacolului către public, inclusiv întreaga producție tehnică.

Implicarea mea în etapa creației sau realizării conceptului artistic a avut ca scop analiza modului în care se dezvoltă conceptul artistic din perspectiva producției tehnice, adaptării la spațiu, funcționalității, siguranței și riscurilor, impactului și receptării spectacolului de către public. 

În interiorul Echipei Curatoriale Timișoara 2023, am început munca la conceptul și programul deschiderii cu aproximativ nouă luni înaintea evenimentului propriu zis. Din septembrie 2022 am început să cooptăm colaboratorii necesari pentru organizarea și implementarea evenimentului. Astfel au fost cooptați colaboratori precum Codruța Vulcu – management eveniment, Daniel Klinger – stage & light design, Roxana Luca – management loc desfășurare și infrastructuri,  Alex Șerb – management audio, Răzvan Betea – management video și Bobi Pricop, ca regizor spectacol.

Pentru evenimentul principal, de largă adresabilitate și participare publică, se dorea un spațiu central. Inițial am lucrat pe un concept care implica folosirea Pieței Victoria și a Palatului Culturii (clădirea ce adăpostește Teatrul Național Timișoara, Opera Națională Timișoara, Teatrul German de Stat Timișoara și Teatrul Maghiar de Stat „Csiky Gergely” Timișoara). Conceptul tehnic implica folosirea balconului Palatului Culturii, video mapping pe fațada clădirii, ecrane LED în continuarea video-mappingului de pe fațadă și sunet imersiv.

Randare 3D, concept producție tehnică Piața Victoriei și Palatul Culturii, Daniel Klinger

Randare 3D, concept producție tehnică Piața Victoriei și Palatul Culturii, Daniel Klinger

Ținând cont de numărul mare de participanți preconizat, de configurarea spațiului, în care își făcuse apariția și Pepiniera MAIO, la primele evaluări ale riscurilor am fost nevoiți să ne orientăm către alt spațiu. Astfel am ajuns în Piața Unirii unde după câteva prospecții, măsurători și simulări de amplasamente am găsit soluția funcțională nevoilor evenimentului. 

În această etapă de lucru am clarificat elemente ale creației din perspectiva producției tehnice precum dimensionarea sceno-tehnică în corelare cu dimensiunea Pieței Unirii și nevoile actelor artistice, am documentat spațiul cu caracteristicile și particularitățile acestuia, am clarificat necesitățile majore de producție, am realizat o primă schiță de amplasamente și concept sceno-tehnic cu care am intrat în faza de pre-producție.

Simulare concept sceno-tehnic Piața Unirii

Simulare concept sceno-tehnic Piața Unirii

Simulare amplasament scenă Piața Unirii

Simulare amplasament scenă Piața Unirii

2. Pre-producția

În etapa pre-producției am abordat următoarele faze de lucru: documentarea și stabilirea tuturor resurselor implicate în producția tehnică, bugetarea, planificarea și programarea acestora.

Pentru a stabili necesarul de resurse necesare desfășurării evenimentului am realizat prospecții, ședințe de lucru, documentare în teren și am comunicat cu echipele artiștilor participanți pe marginea fișelor tehnice. Cea mai dificilă fișă tehnică a fost cea a spectacolului Muaré Experience al companiei de spectacole aeriene Voala Project și al trupei Duchamp Pilot. Pentru desfășurarea acestui spectacol a fost nevoie de o macara de 100-120 tone cu braț extensibil la minimum 40m, capabil să ridice o structură cu acrobați (sarcină dinamică de 1950kg) dintr-un punct al pieței și să-i poarte pe deasupra publicului. Tot pentru acest spectacol a fost nevoie să amplasăm patru turnuri cu lumini care să permită iluminarea momentelor desfășurate de acrobați deasupra publicului. După mai multe încercări și variante de lucru am reușit să găsim varianta optimă de amplasament a macaralei și turnurilor de lumini.

Simulare amplasament scenă Piața Unirii

Pe lângă resursele necesare trupelor/artiștilor participanți, a trebuit să avem în vedere indicația regizorului Bobi Pricop de a pune în valoare Piața Unirii prin iluminarea arhitecturală controlabilă a clădirilor perimetrale și faptul că spectacolul urma să fie transmis live pe TVR. Necesarul de lumini și schița de amplasare a acestora realizate împreună cu Daniel Klinger au ținut cont de toate aceste detalii, încercând să găsească un echilibru între grandoare și buget. Într-un final am ajuns la un necesar de 114 moving head-uri (48 Clay Paky Sharpy Plus, 42 Robe Spiider, 8 Martin MAC Viper Performance și 16 Martin MAC Quantum Wash amplasate în turnurile cu lumini pentru spectacolul aerian), 110 luminare tip LED bar, LED flood, audience blinder (24 SGM X-5 stobe, 24 Robe Tetra, 38 CLF Ares, 12 4-LED Audience Blinders, 10 GLP Fusion X-PAR 12Z, 2 Robert Jouliat Aramis follow spots) și 90 lumini arhitecturale pe LED CLF Ares. În total, în Piața Unirii s-au utilizat 314 luminare. Pentru programarea și comandarea luminilor s-au utilizat două pupitre GrandMA3-full size (configurate în sistem de master și client în sesiune).

Schiță scenă și lumini, Daniel Klinger

Schiță scenă și lumini, Daniel Klinger

Schiță lumini, vedere de sus, Daniel Klinger

Schiță lumini, vedere de sus, Daniel Klinger

Schiță lumini, vedere laterală, Daniel Klinger

Schiță lumini, vedere laterală, Daniel Klinger

Turnuri lumini zona F.O.H., Daniel Klinger

Turnuri lumini zona F.O.H., Daniel Klinger

 

Pentru capitolul audio am colaborat cu Alex Șerb, care a și stabilit dimensionarea instalației necesare pentru a acoperi cât mai bine Piața Unirii. Pentru această piață, unde aveam 115m de la scenă până la clădirile de pe latura opusă și 107m lățime, s-a utilizat următoarea configurare de sistem de sunet:

 • Main hang: 14+14 d&b J-series
 • Subs: 16 d&b J-Sub + 6 d&b SL-GSUB
 • Out fill: 6+6 d&b J-series
 • Front fill: 8 d&b V-series point source
 • Ca mixere de F.O.H s-au utilizat două DiGiCo SD8 și pentru monitorizare două Yamaha CL-5 astfel încât fiecare mixer să aibă redundanță (back-up).
Configurare P.A. Piața Unirii, Alex Șerb

Configurare P.A. Piața Unirii, Alex Șerb

Predicție audio 4000Hz, Alex Șerb

Predicție audio 4000Hz, Alex Șerb

Pentru partea video am utilizat un ecran de 1380 x 780cm (ROE MC12H) montat ca fundal al scenei și două ecrane laterale cu dimensiuni de 600 x 800cm (INFiLED ER 4.63) pe care am redat materiale video special create pentru spectacol de către Les Ateliers Nomad, conținut al artiștilor și imagini live preluate din carul TVR și din camerele video folosite special pentru a reda imagini pe cele două ecrane laterale. De toata rețeaua și infrastructura video s-a îngrijit Răzvan Betea încă din faza de concept a proiectului.

Diagrama fluxuri semnal video, Răzvan Betea

Diagrama fluxuri semnal video, Răzvan Betea

Producția tehnică a inclus și efecte de scenă constând în șase aruncătoare de flăcări Flame Galaxis, șase efecte Magic FX CO2, patru tunuri confetti Magic FX Stadium Shot 2 și două tunuri de confetti Stadium Blaster comandate prin intermediul unei console GrandMA3-Lite de Alex Bondria.

La capitolul curent, pe durata repetițiilor și a evenimentului s-a folosit un sistem de trei generatoare a câte 220KVA sincronizate și configurate în sistem de funcționare paralel (low power sharing) care permite oprirea și pornirea unor generatoare fără sa existe o întrerupere în furnizarea de curent. 

Pentru amenajarea spațiului de desfășurare și managementul publicului participant am colaborat cu Roxana Luca și cu firma Mind Over Matter Consultancy Ltd (o firmă din UK specializată în crowd management condusă de Chris Kemp). După relocarea din Piața Victoriei în Piața Unirii ca urmare a analizei riscului, am reluat simulările de amplasamente conform particularităților noului spațiu. 

În acest sens, producția a prevăzut securizarea spațiilor tehnice cu garduri anti-panică în fața scenei, garduri tip jandarmerie și garduri înalte tip F2, crearea unor coridoare de service pentru acces rapid dintr-o parte în cealaltă a pieței în funcție de gradul de aglomerare care să fie folosite atât de personalul de producție, cât și pentru echipele de intervenție și artiști. În zona de public au fost amplasate o platformă pentru persoane cu dizabilități, o platformă pentru presă, protecții pentru iarbă, toalete ecologice, turnuri de iluminat montate pe generatoare independente pentru iluminat de siguranță, pichet PSI, stingătoare și semnalistica aferentă atât pe partea de branding, cât și de informare și evacuare. 

Împreună cu autoritățile locale a fost pus la punct un plan de măsuri pentru situația în care Piața Unirii ar atinge capacitatea maximă, calculată conform fluxurilor de evacuare disponibile, cu blocarea străzilor care conduc spre și dinspre Piața Unirii. În acest sens au fost amplasate pe poziție, însă ținute grupat, garduri de jandarmerie cu rolul de a obstrucționa capetele străzilor în cazul în care ar fi necesar, astfel încât să se poată asigura un flux de tipul unul iese – altul intră, conform capacității pieței, inclusiv semnalistica aferentă. Plasarea lor s-a făcut fără să se afecteze căile de evacuare. Acest plan a fost pregătit împreună cu forțele de ordine și voluntari, cu instructaje repetate atât pentru coordonatori, cât și pentru personalul propriu-zis, și din fericire nu a fost necesar să fie implementat, evenimentul desfășurându-se fără incidente.

Pentru asigurarea căilor de evacuare s-a dispus ridicarea teraselor pentru perioada evenimentului de deschidere, fapt ce a provocat unele nemulțumiri la nivel local, în ciuda faptului că operatorii economici au fost încurajați să vândă produse to go (la pachet). În practică, măsura s-a dovedit eficientă, în seara de 17 februarie 2023 fiind prezente aproximativ 17.000 persoane simultan în Piața Unirii, conform estimărilor Jandarmeriei, cu un total de 28.000 persoane conform fluxurilor în și dinspre piață în funcție de momentele artistice din program.

Schiță Piața Unirii, Silvia Tripșa, Roxana Luca, Mind Over Matter Consultancy

Schiță Piața Unirii, Silvia Tripșa, Roxana Luca, Mind Over Matter Consultancy

Foto: Florin Gherasim

Foto: Florin Gherasim

Totodată, pentru a asigura distribuirea informațiilor către potențialii vizitatori au fost instalate două pavilioane Info Point funcționale pe durata weekend-ului de deschidere, precum și echipe mobile de voluntari cu programul detaliat pe toată lungimea traseului de locații incluse în programul de deschidere. 

Ca măsură suplimentară a unei posibile supraaglomerări a Pieței Unirii, au fost amplasate două ecrane LED cu transmisie live în piețele învecinate, Piața Libertății și Piața Victoriei. Astfel, în cazul unei supraaglomerări care impunea sistarea temporară a accesului publicului în Piața Unirii, participanții să se poată îndrepta spre cele două piețe învecinate pentru a urmări spectacolul transmis pe cele două ecrane LED. 

La finalul etapei de pre-producție aveam o listă detaliată a tuturor resurselor necesare pentru realizarea acestui eveniment. 

Pentru stabilirea bugetului necesar realizării producției a avut loc o consultare publică iar pe baza ofertelor primite s-a stabilit bugetul. După consultare a avut loc o licitație publică la care au participat patru firme din țară, toate calificându-se la oferta tehnică, diferența făcând-o prețul cel mai mic. Astfel, firma Set Up a fost desemnată câștigătoare a licitației.

Împreună furnizorul de servicii am realizat o prospecție la locul de implementare pentru a ne asigura că toate cele gândite din faza de creație până la acel moment pot fi implementate corespunzător. După această prospecție am putut începe comunicarea detaliilor de producție cu toate echipele artiștilor din program, am putut finaliza planificarea și programarea resurselor și a desfășurătorului general de probe, repetiții și eveniment. 

La finalul etapei de pre-producție au fost discutate și agreate cu echipele artiștilor toate detaliile de producție, li s-a trimis show file-ul, patch book-ul și plot-urile de lumini, aveam toate schițele și desfășurătoarele necesare pentru implementare. 

3. Producția

În etapa de producție are lor realizarea (fabricarea, confecționarea, producerea, printul etc.) elementelor necesare desfășurării evenimentului. Tot în etapa de producție are loc achiziționarea și închirierea tuturor resurselor și serviciilor necesare pentru desfășurarea evenimentului. Pentru acest eveniment au fost produse o serie de mesh-uri cu care am îmbrăcat structurile folosite pentru susținerea ecranelor laterale ale scenei, turnurile pentru lumini, regia tehnică (F.O.H.) și garduri de delimitare zone tehnice.

Schiță exemplificare montare mesh-uri, Silviu Scrob

Schiță exemplificare montare mesh-uri, Silviu Scrob

Grafică mesh-uri: Flavia Țună

Grafică mesh-uri: Flavia Țună

4. Implementarea

Etapa implementării cuprinde toate activitățile de pregătire a spațiului, montările, probele tehnice, repetițiile, desfășurarea evenimentului, demontarea și eliberarea spațiului.

Activitățile de pre-montare au început de vineri, 10 februarie, când am avut o primă ședință de lucru în Piața Unirii și am trecut prin detalii precum: recapitularea acțiunilor, sarcinilor și detaliilor importante ale producției tehnice, analiza schițelor de producție și clarificarea detaliilor în corelare cu spațiul existent. Tot atunci am realizat măsurătorile și marcajele amplasamentelor și au sosit primele utilaje necesare pentru a începe descărcarea materialelor și echipamentelor ziua următoare.

Sâmbătă, 11 februarie, a început delimitarea perimetrului de lucru, descărcarea și montarea scenei.

În datele de 13 și 14 februarie s-au montat echipamentele de sunet, video și lumini, iar în 15 februarie a avut loc calibrarea instalației de sunet, probe video și o sesiune de programare a luminilor.

Data de 16 și prima parte a zilei de 17 februarie au fost folosite pentru probe de sunet și repetiții cu artiștii din program și toate echipele implicate în desfășurarea evenimentului în regim live, inclusiv cu cameramanii și carul 6 TVR.

Desfășurătorul evenimentului din 17 februarie a fost următorul:

Desfășurător eveniment, Silviu Scrob și Bobi Pricop

Desfășurător eveniment, Silviu Scrob și Bobi Pricop

La realizarea producției evenimentului au participat:

5. Evaluarea și arhivarea

Evaluarea are scopul de a clarifica dacă desfășurarea spectacolului a decurs conform planificărilor și obiectivele stabilite au fost atinse. Sunt supuse acestei evaluări toate resursele tehnice implicate în desfășurarea spectacolului (resurse umane, materiale, financiare etc.) precum și managementul acestora.

În afară de întreruperea temporară a unui microfon wireless, tot spectacolul s-a desfășurat conform celor planificate. Putem concluziona că toate obiectivele de producție au fost îndeplinite.

A urmat arhivarea tuturor documentelor rezultate în urma activităților de realizare a producției tehnice precum documentele de creație (schițe, liste materiale, poze, procese creative etc.), documentele de planificare și programare precum și alte documente rezultate în procesul de producție tehnică.

Toți tehnicienii sau persoanele din echipele artiștilor cu care am vorbit s-au arătat mulțumiți de modul în care a arătat producția și a decurs desfășurarea evenimentului. 

Doar reacții pozitive am întâlnit și în rândul cunoscuților și invitaților care au participat la eveniment în calitate de spectatori în Piața Unirii și în rândul celor care s-au uitat la eveniment la televizor.

Ca proprie concluzie pot spune că producția acestui eveniment a satisfăcut toate obiectivele urmărite pe axele funcționalității, eficienței, siguranței, esteticii și responsabilității. Producția e deservit foarte bine evenimentul ca întreg și momentele artistice care au alcătuit spectacolul.

Galerie foto

Foto credit: 17 februarie, Piața Unirii, Timişoara
📷 Seba Tătaru, Cornel Puțan, Dana Moica, Cătălin Anghel, Petru Cojocaru, Mihai Toth, Flavius Neamciuc, Daliana Iacobescu, Florin Gherasim

Citeşte şi

Sibiul și infrastructura culturală. Un destin care se scrie acum

Sibiul și infrastructura culturală. Un destin care se scrie acum

În perioada 18 – 20 iunie 2020 s-a desfășurat cea de-a treia ediție a evenimentului „Therme Forum. Teatru și Arhitectură”, organizat în cadrul Festivalului Internațional de Teatru de la Sibiu (FITS) în parteneriat cu ARUP și Therme Group. Ediția din acest an a...

Niciun Rezultat

Pagina căutată nu a fost găsită. Încercați o căutare mai profundă sau folosiți navigarea de deasupra pentru localizarea postării.

Follow

0 Comentarii

Înaintează un Comentariu

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *